Search

Výstavy v roku 2019

Rekapitulácia a reflexia nad mojou umeleckou činnosťou v roku 2019

Rok 2019 sa začal intenzívnou prácou na dokončení série vizionárskych malieb, ktoré som následne mala možnosť prezentovať na viacerých výstavách na Slovensku i v zahraničí. Na konci roku 2018 začala spolupráca s Hooponopono production, ktorá pokračovala v marci výstavou v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene v rámci cyklu prednášok a premietaní filmov- Volanie predkov.Festival Alchymistické Litoměřice

Z môjho pohľadu najzásadnejšou výstavou v tomto roku bola účasť na festivale Alchymistické Litoměřice 2019 v západných Čechách. Festival každým rokom získava na popularite čo nasvedčuje jeho rastúci počet návštevníkov. Tento ročník sa niesol v téme harmonických vzťahov a moje diela zdobili "Červený stan"- sálu pre ženy a tiež chodby hradu a kultúrneho domu. Počas festivalu som mala možnosť zúčastniť sa aj umeleckého sympózia, kde som maľovala na živú hudbu spoločne s ďalšími skvelými výtvarníkmi ako Jana Ehre, Vladimír Kiseljov či Michaela Švejdová...


7 views0 comments

Recent Posts

See All