Search

Premena je tu!

Koniec roka je nový začiatkom pre čerstvo vzniknuté výtvarné združenie PREMENA, ktoré som iniciovala ja s Monikou Kluvancovou alias Alicou Belicou. Združenie zastrešuje nielen autorskú tvorbu umelcov a remeselníkov zo Zaježovej ale tiež vzdelávacie aktivity pre deti a mládež.

Členkami združenia sú zatiaľ štyri ženy, ktoré sú aj jeho zakladateľkami.


Ja- Lenka Živa Janoušková- maliarka, ilustrátorka a grafička


Alica Belica

Alica Belica, vlastným menom Monika Kluvancová, rod. Belicová, sa narodila 28. 6. 1987 v Banskej Bystrici, kde prežila celé svoje detstvo. Vyštudovala výrobu hudobných nástrojov, študovala psychológiu a momentálne študuje aplikovanú etnológiu. V minulosti sa profesionálne venovala výrobe majstrovských gitár. Momentálne žije a tvorí na Zaježovej, kde sa naplno venuje výtvarnému umeniu. V tvorbe ju inšpirujú najmä zmenené stavy vedomia a slovenský folklór. Jej práce nájdete na obálkach niekoľkých kníh, hudobných albumoch či prírodnej kozmetike. Pracuje s akvarelom a momentálne sa pohráva s olejovými farbami. Naďalej rozvíja svoj štýl a má mnoho vízií, ktoré chce priviesť na tento svet.


Mgr. art. Soňa Sadloňová

Profesionálna fotografka, výtvarníčka a dizajnérka. Vyštudovala fotografiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Špecializuje sa na úžitkovú fotografickú výtvarnú tvorbu do interiérov . Vrámci voľnej fotografickej tvorby sa venuje imaginatívnej fotografii - používa techniky dlhej expozície, luminografie, svetelnej projekcie.

Od roku 2012 žije, tvorí a pôsobí na lazoch v Zaježovej. Organizuje fotografické workshopy, niekoľko rokov viedla fotokrúžok pre deti v Zaježovskej škole.


Nika Aronová Profesionálna ilustrátorka, ktorá študovala na Fakulte designu a umenia Ladislava Sutnara v Plzni a teraz je na magisterskom štúdiu na akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici. Nedávno vyšla jej prvá autorská kniha s vlastnými ilustráciami "Posledný dar zvuku".

V roku 2019 nás môžte stretnúť na festivale Allfest, Drienok a Atmosféra ako aj ďalších výstavách v SR a ČR. Aktuálne termíny budú čoskoro v kalendári tu aj na FB.


Viac info na: https://www.facebook.com/premena.art/

14 views0 comments

Recent Posts

See All